Tarkett Общо Информация

Общо

Правни въпроси

Обща информация

Интернет страницата www.tarkett.rs се публикува от Таркет ЮИЕ.

WWW.TARKETT.RS Съдържание

Информацията, предоставена на интернет страницата www.tarket.rsсе предоставя единствено с информативна цел. Таркет не гарантира, че информацията, публикувана на интернет страницата е вярна, пълна и текуща.

Следователно, Таркет не може да бъде отговорен за грешки, пропуски или неналичие на информация или достъп.

Потребителят е съгласен да използва предоставената информация по своя инициатива и на своя отговорност.

Таркет не е отговорен за преки или косвени щети в резултат от достъп или употреба на страницата www.tarket.rs, включително, но без ограничения, на ограничен достъп и/или загуба на данни.