Tarkett Общо Защита на личните данни

Общо

Информационна технология и индивидуални свободи

Лични данни

Личните данни, събирани от интернет страницата www.tarket.rsсе събират единствено с цел вътрешна употреба от Таркет. Събраните данни не се прехвърлят, продават или отдават на трети лица.

Защита на информацията

Използваме различни защитни мерки, за да поддържаме безопасността на личните данни. Вашите лични данни се пазят в обезопасени мрежи и само ограничен брой лица със специален достъп имат достъп до тези системи, като от тях се изисква да пазят поверителността на информацията.

Бисквитки

По време на Вашето посещение на страницата www.tarket.rs, бисквитки (информационен файл, който може да бъде премахнат) могат да бъдат запазени в уеб браузера на Вашия компютър. Бисквитките не ни позволяват да Ви идентифицираме. Те регистрират данни, свързани с навигацията на Вашия компютър в нашата страница (разгледани страници, датата и часа на свързването и др.). Те ни позволяват да извършваме статистически анализ, за да можем да подобрим своята интернет страница.

Интелектуална собственост

Съдържанието на интернет страницата www.tarket.rs, включително търговски марки и лога, обща структура, софтуер, текстове, снимков материал, видео клипове, звуци, ноу-хау, анимации и най-общо информацията, публикувана на интернет страницата са собственост на Таркет и са предмет на позволена употреба. Гореспоменатите елементи са предмет на законодателството, защитаващо правата на Интелектуална собственост.

Всякакво повторно представяне, промяна, репродукция, грешно представяне, изцяло или отчасти, на част от или цялата интернет страница или нейното съдържание, независимо от използваните процеси или медии, са строго забранени.

Базите данни на интернет страницата www.tarket.rs са защитени от условията, свързани със законовата защита на базите данни. В това отношение, използването, повторното представяне или извличането на елементи, съдържащи се в базите данни са забранени. Потребителите могат да бъдат държани под отговорност за непозволено ползване, повторно представяне или извличане.

Външни страници

За да можем да Ви предложим подобрено съдържание, вероятно ще публикуваме линкове към външно страници. Таркет не публикува тези интернет страници и не контролира тяхното съдържание. Таркет не е отговорен за съдържанието на тези интернет страници, нито за събирането и предаването на лични данни, инсталацията на бисквитки или други процеси, извършени от тези интернет страници.

Управление на кодовете за достъп

Някои услуги, предоставени от интернет страницата www.tarket.rs изискват код за достъп и/или парола, предоставена от администратора на интернет страницата.

Тези кодове и пароли са строго поверителни, лични и не могат да бъдат прехвърлени. Потребителите са лично отговорни за тяхната администрация, предпазване и последиците от тяхната употреба. Потребителите трябва да предприемат всички мерки да запазят тези кодове или пароли в тайна. Таркет не е отговорен в случай на мошеническа употреба на кодове за достъп и/или пароли.

Приложими закони

Законът, приложим към интернет страницата www.tarket.rs е сръбското законодателство.